chán buồn rầu

sao mà hôm nay thấy chán thế nhỉ. chả biết là tại làm sao nữa. trời ơi là trời. mẹ cha nhà nó chứ. sao mà sống khổ sống nhục thế nhỉ. không biết phải làm sao nữa đây. cứ hôm nào thấy chan chán một tí là đủ thứ chuyện buồn buồn nó nhảy […]

the first complaint

rainy Monday morning, I start working with a really empty stomach. suddenly, the phone rings. – “hello, I’m your last Friday customer” – said a lady. – “yes, what’s the matter?” – “I can’t turn my computer on now. I don’t know why.” – “But it worked last week. What did you do?” – “I […]

ngày kinh hoàng

đâm vào cái đống gạch ngã xe nổ lốp đau quá. cái bàn tay từ “da em bé” bỗng dưng trở thành “da rắn” huhu. đau chân tay không đau bằng cái xe nó bị hỏng mất vài thứ huhu. đen đủi quá. tội nghiệp cái xe yêu quý. lại phải đem nó đi sửa […]

Con rùa

Có con rùa mới đi xin về được không biết nuôi thế nào đây. Người còn không có thức ăn nữa là rùa. Mà không biết nó có sống được trời lạnh thế này không nữa.

Đời đểu

[size=20][color=#FF0000]”dường như đứng trước lựa chọn miếng cơm, manh áo con người ta thường có xu hướng hèn đi, một số kẻ khác thì rất dễ bán mình cho quỷ dữ”[/color][/size]

First Post! Welcome back!

[b]This is the first post of my blog.[/b] The blog has been delayed for a very long time. I’m really happy to say that it returns today, at 23:33 February 19th 2007. It’s a pity that I lost his database, but no matter what I can re-build from the very beginning. Let’s get started to […]