Có con rùa mới đi xin về được không biết nuôi thế nào đây. Người còn không có thức ăn nữa là rùa. Mà không biết nó có sống được trời lạnh thế này không nữa.