Con rùa

Có con rùa mới đi xin về được không biết nuôi thế nào đây. Người còn không có thức ăn nữa là rùa. Mà không biết nó có sống được trời lạnh thế này không nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.