Month: March 2010

Người ta bảo càng lớn trí nhớ càng kém đi. Hồi lớp 5, mình học cũng khá. Có thứ hạng trong lớp chứ chả đùa. Đặc biệt là môn Toán và các môn tự nhiên. Thế đầu năm học ấy,

Top