Những bài thơ xưa (4) – Nguyễn Thiên Ngân

Có khi em bảo rằng buồn Tôi bèn chỉ đám chuồn chuồn thấp cao Trời còn có lúc chiêm bao Khi mưa khi nắng, lúc vào lúc ra Cũng bâng khuâng chuyện người ta Cũng “buồn nhân thế” huống là em tôi Có khi em bảo rằng thôi Tình ta chỉ thế này thôi ấy […]