Month: July 2011

Có khi em bảo rằng buồn Tôi bèn chỉ đám chuồn chuồn thấp cao Trời còn có lúc chiêm bao Khi mưa khi nắng, lúc vào lúc ra Cũng bâng khuâng chuyện người ta Cũng “buồn nhân thế” huống là

Top