Tức mừng sinh nhật

Hôm nay có bạn gửi cho mình độc một chữ “hpbd” ý là chúc mừng sinh nhật, mình mới trêu bạn ấy là: Chúc nhau chả chúc bằng thơ Sao mà như thế hững hờ với nhau Ai ai cũng nói mỗi câu Chúc mừng sinh nhật với nhau hững hờ. Thực ra mình chả […]