Month: September 2010

Hôm nay có bạn gửi cho mình độc một chữ “hpbd” ý là chúc mừng sinh nhật, mình mới trêu bạn ấy là: Chúc nhau chả chúc bằng thơ Sao mà như thế hững hờ với nhau Ai ai cũng

Top