Month: August 2008

cái này là bạn Hùng bạn ý cứ bắt post lên 😀

Hơn tháng rồi chưa viết được cái entry nào hê hê.. Dạo này chả có lúc nào ngó đến cái blog được nữa… Xí xớn cái “tên miền cá nhân” cũng hơn tháng rồi, chuyển về thôi. Tên miền cũ

Top