Month: July 2010

Thường nghe, các huynh đệ ta tuần tuần tháng tháng đi “phượt”, ngao du khắp chốn thiên hạ, đi nhiều hiểu rộng, thông tường địa lý, am hiểu liêu dân. Họ giống như Ưng bay trên trời, Kình bơi dưới

Top