Tự răn mình trước khi thi cuối kì!

Thường nghe, các huynh đệ ta tuần tuần tháng tháng đi “phượt”, ngao du khắp chốn thiên hạ, đi nhiều hiểu rộng, thông tường địa lý, am hiểu liêu dân. Họ giống như Ưng bay trên trời, Kình bơi dưới nước. Trong khi ta sớm lên công ty, tối chốn giảng đường, sống đời nhàm […]