Untitled

Nhiều lúc cũng mún bấm vào cái nick nói vài câu. Nhưng mà cũng chả nghĩ được gì, chả biết bắt đầu từ đâu, chả bít nói như nào. Lại thôi. Thôi thì đành tự ngụy biện “việc gì tay phải làm, chỉ cần tay trái biết là đủ”.