Có lẽ là ích kỷ

Có lẽ là ích kỷ (11/01/2011) Tại sao lại chỉ nhớ nhung khi mà thấy lòng buồn buồn? Có lẽ trong giờ làm việc hay học hành, hay đơn giản chỉ là có bạn bè nào đó để nói chuyện cùng thì bị lôi cuốn vào cái chủ đề tức thời lúc đó. Đến khi […]

Hello 2015

So, it’s another new year today and it seems this blog has been left untouched for really a long time. Inspired by HN people at this thread here, I would like to do a little post reviewing year 2014 and planning for 2015 too. But I’m too shy to post on HN, so this is […]