Month: January 2009

Hôm nay thật đen đủi Lên công ty bao nhiêu là việc. Những tưởng cố gắng làm xong sớm để về còn gói gém đồ đạc chuẩn bị lên đường. Khỉ gió cái server nó lại chết đúng lúc chuẩn

Tagged with: ,
Top