Về quê ăn Tết

Hôm nay thật đen đủi

Lên công ty bao nhiêu là việc. Những tưởng cố gắng làm xong sớm để về còn gói gém đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Khỉ gió cái server nó lại chết đúng lúc chuẩn bị về.
Vội vội vàng vàng vơ đống đồ đạc rồi phi ra MRT.

Ra đến sân bay rồi vẫn còn phải ngồi dò cái server. Rõ buồn.

Sắp đến giờ rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.