Month: August 2017

Sao chưa đến mùa thu mà trời đã mát mẻ thế nhỉ? Thôi thì đành viết vài dòng nhận xét sau khi đọc xong Anne Frank. Cuốn nhật ký khá dài so với nội dung của nó. Có nghĩa là

Top