Nhật ký Anne Frank

Sao chưa đến mùa thu mà trời đã mát mẻ thế nhỉ? Thôi thì đành viết vài dòng nhận xét sau khi đọc xong Anne Frank. Cuốn nhật ký khá dài so với nội dung của nó. Có nghĩa là có khá nhiều chi tiết lặp đi lặp lại qua các ngày khác nhau. Cũng […]