Month: September 2016

Có rất nhiều Tháng Mười đã qua Để lại dư âm hội mùa lúa chín Để lại hương nồng hạt mẩy Cho mỗi mùa sau bao người thổn thức đợi chờ Có rất nhiều Tháng Mười đã tới Dẫu chẳng

Top