Up or down.

– Up or down? – giọng con gái hỏi gọn lỏn bên ngoài cái thang máy. – Down – nó cũng đáp lại trống trơn – Err, OK – đứa con gái đi vào. Xinh. Tóc ngắn. Da trắng. Mắt đen. Theo sau là một đứa con gái khác. Đứa con gái nói với bạn […]