Month: May 2009

Mình vẫn mong ước là sau này sẽ có 2 đứa con. Mà con đầu lòng phải là con gái mới được. Tại vì mình đã đặt tên cho nó là Hà Anh. 😀 Còn thằng thứ hai thì không

16/08/2006 Xin được nói cùng anh [] Những bài thơ em viết cho anh Vẫn nằm yên trong ngăn tủ. Bụi thời gian đã phủ mờ quá khứ. Em muốn lãng quên… Chợt một ngày em muốn xới tung lên

Tagged with: ,

With Pidgin, you can Buzz your Yahoo buddies by pressing Ctrol+G or click Buzz button now. Old versions: http://www.anhtt.net/blog/2008/04/01/pidgin-plugins-buzz-with-pidgin-on-ubuntudebian-linux/piwener.html http://www.anhtt.net/blog/2008/04/14/pidgin-plugins-for-windows-hahahha/piwener.html

Tagged with: ,

Đáng ra giờ này mình đang ngủ mẹ nó rồi cơ. Nhưng mà bức xúc đếck chịu được nên lại phải thức để viết cho bõ tức. Chả là mấy hôm nay được đi chơi nhiều nên hơi phởn. Thích

Tagged with: ,

Needlessly to say much 🙂 Just “LOOK ‘n’ FEEL” – Buddy name and status become ONLY one-line – Pidgin Icon is replaced by a smaller avatar (if they have) or a smaller icon – Buddy name becomes italic if you

Tagged with: ,
Top