Đời đểu

[size=20][color=#FF0000]”dường như đứng trước lựa chọn miếng cơm, manh áo con người ta thường có xu hướng hèn đi, một số kẻ khác thì rất dễ bán mình cho quỷ dữ”[/color][/size]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.