chán buồn rầu

sao mà hôm nay thấy chán thế nhỉ. chả biết là tại làm sao nữa. trời ơi là trời. mẹ cha nhà nó chứ. sao mà sống khổ sống nhục thế nhỉ. không biết phải làm sao nữa đây. cứ hôm nào thấy chan chán một tí là đủ thứ chuyện buồn buồn nó nhảy vào hội đồng. đời đểu quá đến mức giờ thấy chán cả cái việc phải buồn buồn rầu rầu đi nữa rồi. fucking living.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.