Mưa

Posted by Tran The Anh on Thursday, 23 September 2010 at 15:49

Mưa tối tăm mặt mũi.

Mưa thối đất thối cát.

Mưa ráo riết hung tợn.

Lâu rồi mới thấy mưa đã đời như vậy. Ngồi trên xe buýt thấy nước ngập lênh láng. Trắng toát.

Hai xe đi ngược chiều xé nước, hất tung lên ầm ầm. Nước điên cuồng chồm lên tận cửa. Đập vào kính rồi vỡ cái bẹp.

Mười mấy phút trôi qua, cuối cùng mình không đợi nổi mới thong dong thả bước lướt đi. Đến đúng cửa thì trời ngưng mưa hẳn. Khốn nạn.

Kì lạ thật. Mưa thế mà tạnh ngay được.


“Chúng ta đã đi đảo

Trong một ngày mưa bão

Mặc gió kêu ào ào

Đảo kia, ta cứ vào”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.