http://blog.360.yahoo.com/blog-OUFu_j43dLLOAezBhJhIMw–?cq=1&p=1245 “Tin bọn ấy có mà hâm Chuyện mưa chuyện gió trong tầm tay ta Sơn Tinh kia, xem tài ta Biết điều bỏ cuộc mới là khôn ngoan…” Thủy Tinh gương mặt hân hoan Tự tin rằng sẽ khải …

Ch3. Sơn Tinh Thuỷ Tinh – Hiếu A.P Read more »

Tagged with: ,

http://blog.360.yahoo.com/blog-OUFu_j43dLLOAezBhJhIMw–?cq=1&p=1057 Bữa trưa có cá om dưa Nên chàng chén hết chẳng chừa tí xương Ăn xong là leo lên giường Ngủ trưa vì đã đi đường mệt ghê. Bỗng nhiên thư ký Cá Trê Mặt mày hớn hở, tay …

Ch2. Sơn Tinh Thuỷ Tinh – Hiếu A.P Read more »

Tagged with: ,

Từ blog của bạn Hiếu http://blog.360.yahoo.com/blog-OUFu_j43dLLOAezBhJhIMw–?cq=1&p=422 Sơn Tinh Thủy Tinh Tác Giả: A.P Ngày xưa ở nước Văn Lang Có nàng công chúa mơ màng Mị Nương Vào đêm trăng sáng như gương Tự nhiên nàng thấy thèm tương 1 …

Ch1. Sơn Tinh Thuỷ Tinh – Hiếu A.P Read more »

Tagged with: ,